Viết đoạn văn bằng tiếng anh về chủ đề which household chore do you like doing any which do you dislike?give the reasons?

Question

Viết đoạn văn bằng tiếng anh về chủ đề
which household chore do you like doing any which do you dislike?give the reasons?

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-10-16T05:05:01+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-10-16T05:06:39+00:00

     There are so many household chores that you can do right? But for me, not everything in my family can be done because they are too much for me. Simply cleaning the backyard storage is enough to exhaust me because the sandboxes – the concrete is so heavy that I can’t even carry it out. The more practical reason is because the warehouse is too old and they are covered with dust, of course the door is also a big problem when I open the door when they are stuck in a pile of sand and rusted. It was difficult because I had to do this.

  0
  2021-10-16T05:06:58+00:00

  Hello everyone, in my family, my favorite household chore is cleaning glass doors. Glass door cleaning is quite simple and does not take much time. In essence, cleaning windows only needs to be done twice a week on blizzard or rainy days. So I like to clean the windows most and the housework I hate the most is cleaning the house or the yard because it needs to be done continuously to protect the environment. When you do, you also need to sweep continuously and wipe out no dust. So I don’t like sweeping houses and yards very much. Thanks for listening!

  DỊCH

  Xin chào mọi người, trong gia đình công việc nhà tôi thích làm nhất là lau chùi cửa kính. Làu chùi cửa kính khá đơn giản và không mất nhiều thời gian. Thực chất thì lau chùi cửa kính chỉ cần phải làm 2 lần trên tuần vào những ngày bão tuyết hoặc mưa gió thôi. Vì vậy, tôi thích lau chùi cửa kính nhất và công việc nhà tôi ghét nhất là quét dọn nhà hoặc sân vườn vì công việc đó cần phải làm liên tục để bảo vệ môi trường. Khi làm bạn còn cần phải quét liên tục và phải quét sạch không còn một tí bụi. Vậy nên tôi không thích quét nhà, sân cho lắm. Cảm ơn đã lắng nghe!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )