Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là: A. Rễ ăn sâu, lan rộng B. Thân thấp, phân cành nhiều. C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài D.

By Faith

Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là:
A. Rễ ăn sâu, lan rộng
B. Thân thấp, phân cành nhiều.
C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài
D. Tất cả các đặc điểm trên

Để cây phát triển tốt sau khi gieo hạt, nếu gặp trời mưa to, đất bị úng thì nên :
A.Phủ rơm rạ lên đất để giữ nước
B. Tháo hết nước ngay
C. Cung cấp thêm phân để hòa tan vào đất.
D. Các biện pháp trên đều đúng

0 bình luận về “Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là: A. Rễ ăn sâu, lan rộng B. Thân thấp, phân cành nhiều. C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài D.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là:

  A. Rễ ăn sâu, lan rộng

  B. Thân thấp, phân cành nhiều.

  C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài

  D. Tất cả các đặc điểm trên

  Để cây phát triển tốt sau khi gieo hạt, nếu gặp trời mưa to, đất bị úng thì nên :

  A.Phủ rơm rạ lên đất để giữ nước

  B. Tháo hết nước ngay

  C. Cung cấp thêm phân để hòa tan vào đất.

  D. Các biện pháp trên đều đúng

                                  chúc bn học tốt :)))

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm