viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về chiến tranh thế giới thứ hai

Question

viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về chiến tranh thế giới thứ hai

in progress 0
Harper 4 tuần 2021-08-16T16:44:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T16:46:21+00:00

    Chiến tranh thế giới II là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 tr người die, 90 tr ng bị thương, tàn tật, thiệt hại vật chất gấp 10 lần so với thế chiến I, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại).Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la. Cuộc chiến này kết thúc dẫn đến nh biến đổi căn bản trong tình hình thế giới. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đụng đầu và sự thử thách quyết liệt, toàn diện giữa hai thế lực tiến bộ và phản động trên phạm vi toàn thế giới, mở ra một thời kì mới trong lịch sử thế giới hiện đại).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )