viết đoạn văn từ 7 -9 câu nêu cảm nhận của em về hình tượng vua quang trung, nguyên huệ giúp mik vs ạ mik đang gấp cảm ơn trc

Question

viết đoạn văn từ 7 -9 câu nêu cảm nhận của em về hình tượng vua quang trung, nguyên huệ
giúp mik vs ạ
mik đang gấp
cảm ơn trc

in progress 0
Allison 5 ngày 2021-12-04T06:24:34+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T06:25:55+00:00

    Hoàng Lê nhất thống chí – một cuốn tiểu thuyết lịch sử để lại trong người đọc một hình ảnh người con của Việt Nam – tài năng yêu quê hương đất nước, cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân. Đó là Quang Trung – vị anh hùng của dân tộc người có công lớn trong việc đại phá quân Thanh.Quang Trung một anh hùng có nhiều tài năng, nhưng trước hết phải kể đến tính mạnh mẽ quyết đoán mỗi lần ông hành động.Nghe tin ông đã rất tức giận, đã họp các tướng sĩ, “định thân chinh cầm quân đi ngay”,rồi ông “tế cáo trời đất” lên ngôi vua, hạ lệnh xuất quân, chỉ trong vòng một tháng mà ông đã làm được bao nhiêu việc lớn.Người anh hùng ấy với thiên tài quân sự của mình đã đánh tan hai mươi chín vạn quân Thanh xâm lược, khiến cho bọn bán nước cầu vinh ê chề nhục nhã.Càng đọc chúng ta càng khâm phục tài năng xuất chúng của người anh hùng vùng đất Tây Sơn ấy. Qua đó người đọc có thể hình dung được chân dung của người anh hùng  Quang Trung không chỉ là nhà quân sự thiên tài “xuất quỷ, nhập thần” mà còn là một tướng quân giàu lòng yêu nước, có ý thức dân tộc hết sức sâu sắc. Ông là hình ảnh đối lập với những tên vua bán nước, hèn nhát. Quang Trung mãi mãi được nhân dân kính phục, yêu mến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )