viết kết bài giúp e bài :chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: có côn mài sắt, có ngày nên kim (hơi bí phần kết bài:(( quan trọng: dài dài ra chút

Question

viết kết bài giúp e bài :chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: có côn mài sắt, có ngày nên kim
(hơi bí phần kết bài:((
quan trọng: dài dài ra chút, tầm 6-7 dòng ah

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-08-29T18:42:01+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-29T18:43:59+00:00

        Kiên nhẫn mà ko mù quáng, tự tin mà ko cả tin, đó là những bài học rất sâu sắc cho sự thành công rút ra từ lời răn dạy chí tình, chí lí của câu tục ngữ”Có công mài sắt, có ngày nên kim” – một câu tục ngữ lâu đời và trở nên rất đỗi quen thuộc trong lời khuyên bảo của nd ta . Cùng với những câu khác như”Chớ thấy sóng cả mà nga tay chèo”,”Nước chảy đá mòn”….. nó hợp thành 1 hệ thống nhng câu tục ngữ hay, có ich nhằm giáo dục đức tính kiên nhẫn- một trong nhng đức tính rất quan trọng tạo nên thành công trong cuộc đời, trong công việc, đặc bệt là đối vs việc học hành của chúng ta.

    NOT COPY

    @lINH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )