Viết mở bài gián tiếp :chưng minh câu tục ngữ ” một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Question

Viết mở bài gián tiếp :chưng minh câu tục ngữ ” một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-08-29T19:18:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T19:19:33+00:00

  Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên đã liên tục vượt qua trở ngại để giành độc lập dân tộc. Tinh thần đoàn kết ấy trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc và hơn thế nữa đã được đúc kết thành một chân lí giàu hình ảnh qua hai câu:

  “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

                                                                                                                                                      ≧◠◡◠≦✌ 

  0
  2021-08-29T19:19:53+00:00

  Tinh thần đoàn kết anh em, bè bạn, gia dình, xã hội là quý báu, là lớn lao, là sức mạnh của mỗi con người trên thế giới này. Đó chính là lời răn dạy của cha ông với chúng ta. Chúng ta càng thấy yêu quý kho tàng văn học dân gian ấy chừng nào! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )