Viết một câu có hình ảnh so sánh về đoàn tàu

Question

Viết một câu có hình ảnh so sánh về đoàn tàu

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-07-29T04:13:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:14:33+00:00

  Đoàn tàu như một con rắn ???? khổng lồ.

     Mink sin hay nhất !!!

  0
  2021-07-29T04:15:08+00:00

  _Đoàn tàu uốn lượn như con trăn khổng lồ.

  _Đoàn tàu trông như một chiếc dây thừng dài cứng cáp.

  Xin hay nhất cho nhóm ah !!!

  Chúc bn hok tốt !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )