Việt Nam có tất yếu bị xâm lược hay ko? Triều đình có những lựa chọn nào trước nguy cơ bị xâm lược? Triều đình đã chọn con đường nào? Kết cục ra sao?

Question

Việt Nam có tất yếu bị xâm lược hay ko? Triều đình có những lựa chọn nào trước nguy cơ bị xâm lược? Triều đình đã chọn con đường nào? Kết cục ra sao?

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-05T15:59:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:00:13+00:00

  1. Việc VN bị xâm lược là một tất yếu trong bối cảnh lịch sử thế giới
  2. Việc VN trở thành thuộc địa của Pháp không phải là một tất yếu vì :
  – Trong bối cảnh từ thế kỉ XVI, VN đã đứng trước nguy cơ xâm lược, song triều đình không những không có những chính sách phát triền, mà còn có những hành động gây chia rẽ đoàn kết nhân dân (cấm đạo, giết đạo), hạn chế sự phát triển kinh tế (bế quan tỏa cảng)
  – Khi Pháp xâm lược bắt đàu từ 1858, đã nhiều lần chúng ta có cơ hội giệt giặc, nhưng triều Nguyễn không tận dụng thời cơ mà còn từng bước thỏa hiệp.
  +Khi Pháp để lại chiến trường VN 1000 lính /10 Km, thì triều đình không tận dụng thời cơ, mà xây dựng phòng tuyến Chí Hòa. 
  + Khi nhân dân lập nhiều chiến công (Vd 2 lần chiến thắng Cầu giấy), triều đình không tận dụng thời cơ, mà kí hiệp định năm Giáp Tuất , đồng thời chống phá các hoạt động cách mạng của nhân dân. 
  Như vậy, có thể thấy khi P xâm lược VN, chúng ta có cơ hội chiến thắng đẩy lùi giặc, nhưng chính sự hèn nhát, bạc nhược của triều Nguyễn mà từng bước đặt nước ta vào tay Pháp. Việc để mất nước chính là trách nhiệm của triều Nguyễn.

  0
  2021-08-05T16:00:26+00:00

  1. Việc VN bị xâm lược là một tất yếu trong bối cảnh lịch sử thế giới
  2. Việc VN trở thành thuộc địa của Pháp không phải là một tất yếu vì :

  – Trong bối cảnh từ thế kỉ XVI, VN đã đứng trước nguy cơ xâm lược, song triều đình không những không có những chính sách phát triền, mà còn có những hành động gây chia rẽ đoàn kết nhân dân (cấm đạo, giết đạo), hạn chế sự phát triển kinh tế (bế quan tỏa cảng)
  – Khi Pháp xâm lược bắt đàu từ 1858, đã nhiều lần chúng ta có cơ hội giệt giặc, nhưng triều Nguyễn không tận dụng thời cơ mà còn từng bước thỏa hiệp.
  +Khi Pháp để lại chiến trường Việt Nam 1000 lính / 10 Km, thì triều đình không tận dụng thời cơ, mà xây dựng phòng tuyến Chí Hòa. 
  + Khi nhân dân lập nhiều chiến công (VD : hai lần chiến thắng Cầu giấy), triều đình không tận dụng thời cơ, mà kí hiệp định năm Giáp Tuất , đồng thời chống phá các hoạt động cách mạng của nhân dân. 
  Như vậy, có thể thấy khi Pháp xâm lược Việt Nam , chúng ta có cơ hội chiến thắng đẩy lùi giặc, nhưng chính sự hèn nhát, bạc nhược của triều nhà Nguyễn mà từng bước đặt nước ta vào tay Pháp. Việc để mất nước chính là trách nhiệm của triều Nguyễn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )