viết phương trình biểu diễn sự hình thành ion tương ứng từ các nguyên tử sau: Na, Al, O, Cl, P. GIÚP E VỚI Ạ

Question

viết phương trình biểu diễn sự hình thành ion tương ứng từ các nguyên tử sau: Na, Al, O, Cl, P.
GIÚP E VỚI Ạ

in progress 0
Skylar 4 tháng 2021-08-19T18:56:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:58:11+00:00

  Bài giải :

  – Phương trình biểu diễn sự hình thành ion của `Na`

  `Na→Na^{+}+1e`

  – Phương trình biểu diễn sự hình thành ion của `Al`

  `Al→Al^{3+}+3e`

  – Phương trình biểu diễn sự hình thành ion của `O`

  `O+2e→O^{2-}`

  – Phương trình biểu diễn sự hình thành ion của `Cl`

  `Cl+1e→Cl^-1`

  `Cl→Cl^{5+}+5e`

  `Cl→Cl^{7+}+7e`

  – Phương trình biểu diễn sự hình thành ion của `P`

  `P→P^{5+}+5e`

  `P+3e→P^{3-}`

   

  0
  2021-08-19T18:58:24+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  Na \to N{a^ + } + 1e\\
  Al \to A{l^{3 + }} + 3e\\
  O + 2e \to {O^{ – 2}}\\
  Cl + 1e \to C{l^ – }\\
  Cl \to C{l^{5 + }} + 5e\\
  Cl \to C{l^{7 + }} + 7e\\
  P + 3e \to {p^{3 – }}\\
  P \to {P^{5 + }} + 5e
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )