Viết phương trình đầy đủ và phương trình rút gọn Bacl2 +k2so4 Ca(oH)2 +Hno3 Ai giúp mình với ạ dg cần gấp

Question

Viết phương trình đầy đủ và phương trình rút gọn
Bacl2 +k2so4
Ca(oH)2 +Hno3
Ai giúp mình với ạ dg cần gấp

in progress 0
Aaliyah 16 phút 2021-09-09T11:24:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:26:38+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  {K_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + KCl\\
  S{O_4}^{2 – } + B{a^{2 + }} \to BaS{O_4}\\
  Ca{(OH)_2} + 2HN{O_3} \to Ca{(N{O_3})_2} + 2{H_2}O\\
  O{H^ – } + {H^ + } \to {H_2}O
  \end{array}\)

   

  0
  2021-09-09T11:26:40+00:00

  -Pt đầy đủ:

  $BaCl_2+K_2SO_4→BaSO_4↓+2KCl$

  -Pt ion rút gọn:

  $Ba^{2+}+SO_4^{2-}→BaSO_4↓$

  —————-

  -Pt đầy đủ:

  $Ca(OH)_2+2HNO_3→Ca(NO_3)_2+2H_2O$

  -Pt ion rút gọn:

  $OH^-+H^+→H_2O$

  ——————-Pikachu2009+Học Để Làm Gì——————-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )