Viết phương trình đường thẳng (d) có tung độ gốc bằng -2 và đi qua điểm M(2;6)

Question

Viết phương trình đường thẳng (d) có tung độ gốc bằng -2 và đi qua điểm M(2;6)

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-07-29T21:28:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T21:29:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình đường thẳng có dạnh tổng quát: y=ax+b (d)

   Đường thẳng (d) có tung đọ gốc bằng -2 ⇒ y=-2,x=0

   thay y=-2,x=0 vào (d): -2=b ⇒ b=-2

   Đường thảng (d) đi qua điểm M(2;6) ⇒ x=2,y=6

    thay x=2,y=6,b=-2 vào (d): 6=2a-2 ⇒ a=4

  ⇒(d):y=4x-2

  0
  2021-07-29T21:29:52+00:00

  Đáp án:

  `y=4x-2` `(d)`

   

  Giải thích các bước giải:

  Công thức tổng quát có dạng:    `y=ax+b` `(d)`

  Vì `(d)` có tung độ gốc bằng `(-2)=>b=(-2)`

  `=>y=ax-2` `(d)`

  Lại có `(d)` đi qua điểm `M(2;6)` nên ta thay: `x=2` và `y=6` vào `(d)`

  Ta được:   `2a-2=6`

   `<=>2a=8`

  `<=>a=4`

  Vậy Phương trình có dạng: `y=4x-2` `(d)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )