Viết phương trình ion đầy đủ : a) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 –> b) BaCl2 + Na3PO4 –>

Question

Viết phương trình ion đầy đủ :
a) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 –>
b) BaCl2 + Na3PO4 –>

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-17T01:54:26+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:55:51+00:00

  Các phương trình ion đầy đủ:

  a) \(2N{H_4}^ +  + S{O_4}^{2 – } + B{a^{2 + }} + 2O{H^ – }\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\)

  b) \(3B{a^{2 + }} + 6C{l^ – } + 6N{a^ + } + 2P{O_4}^{3 – }\xrightarrow{{}}3B{a_3}{(P{O_4})_2} + 6N{a^ + } + 6C{l^ – }\)

  0
  2021-09-17T01:56:23+00:00

  Đáp án:

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )