Viết PT ion của phản ứng giữa FeS2 + HNO3 (đặc, nóng)

Question

Viết PT ion của phản ứng giữa FeS2 + HNO3 (đặc, nóng)

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-02T15:32:45+00:00 1 Answers 224 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:33:55+00:00

  Đáp án:

   Phương trình ion:

  $FeS_2+18H^++18NO_3^-\to Fe^{3+}+3NO_3^-+4H^++2SO_4^{2-}+15NO_2+7H_2O$

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình phân tử:

  $FeS_2+18HNO_3\to Fe(NO_3)_3+2H_2SO_4+15NO_2+7H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )