Viết PTHH sau Cacbonđioxit tác dụng với natri hiđroxit

Question

Viết PTHH sau
Cacbonđioxit tác dụng với natri hiđroxit

in progress 0
Sadie 2 tuần 2021-09-08T13:54:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:55:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $CO_2+2NaOH→Na_2CO_3+H_2O$

  $CO_2+NaOH→NaHCO_3$

  0
  2021-09-08T13:55:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:CO_2+NaOH\to NaHCO_3\\ CO_2+2NaOH\to Na_2CO_3+H_2O\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )