Viết tập hợp A các phần tử nhỏ hơn 10, viết tất cả các tập hợp con của A chỉ có 1 phần tử

Question

Viết tập hợp A các phần tử nhỏ hơn 10, viết tất cả các tập hợp con của A chỉ có 1 phần tử

in progress 0
Eloise 11 phút 2021-09-20T09:27:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:28:56+00:00

  Đáp án:

  A= { 0;1;2;3…9}

  {0} …. {9}

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-20T09:29:17+00:00

  Đáp án:

  A={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

  {0}

  {1}

  {2}

  {3}

  {4}

  {5}

  {6}

  {7}

  {8}

  {9}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )