Viết tập hợp A số chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 18 Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhất là 31

Question

Viết tập hợp A số chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 18
Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhất là 31

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2021-08-22T15:07:02+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:08:26+00:00

  Đáp án:

  A = {18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; ….}

  A = {x ∈ N/x = 2k ; x ≥ 18}

  B = {25 ; 27 ; 29 ; 31}

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-08-22T15:08:58+00:00

  Viết tập hợp A số chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 18

  ⇒A={18;20;22}

  Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhất là 31

  ⇒B={25;27;29;31}

  Hidden ninja

  chanh gửi nè

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )