Viết tập hợp F là các số tự nhiên nhỏ hơn 0

Question

Viết tập hợp F là các số tự nhiên nhỏ hơn 0

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-08-09T15:21:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:22:23+00:00

  Các số tự nhiên ∈ N

  Các số tự nhiên là các số ∈{0,1,2,3,…}

  Mà tập hợp F là các số tự nhiên nhỏ hơn 0

  Nên tập hợp F sẽ ∈{∅}

  Nên ko viết được tập hợp F 

   

  0
  2021-08-09T15:22:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  Số tự nhiên là số nguyên ko âm

  `<=>` Số tự nhiên gồm các số:

  `0;1;2;3…..`

  Mà tập hợp `F` gồm các số tự nhiên `<0`

  `<=>` tập hợp `F` ko có phân tử

  `<=>` `F` `∈∅`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )