Viết văn biểu cảm về bài Sông núi nước nam Giúp mình nha Hết điểm rồi

Question

Viết văn biểu cảm về bài Sông núi nước nam
Giúp mình nha
Hết điểm rồi

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-06T17:33:39+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:34:39+00:00

     Em rất yêu thích bài thơ ” Sông núi nước Nam ” của Lý Thường Kiệt. Sau khi học xong bài thơ trên, em đã có nhiều suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc về bài thơ này. Ngay từ hai câu thơ đầu : 

                       ” Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

                       Tiệt nhiên định phận tại thiên thư ” 

  từ ” Nam Quốc ” để được sử dụng với mục đích chỉ nước Nam là một nước độc lâp. Kết hợp sau đó là cụm từ ” Nam đế cư ” ở đây dược dùng để chỉ vua – người đứng đầu của nước và chuyên xử lý mọi việc. Từ đây, câu thơ đầu đã khẳng định được ý thức độc lập chủ quyền, chân lí này là điều hiển nhiên đã ghi chép và phân định rõ trong ” Thiên thư ” được trời đất công nhận. Đây chính là điều bất di bất dịch. Lại một lần nữa, nó khẳng định lên chủ quyền của dân tộc một cách chắn chắn. đanh thép và hào hùng hơn ! Tiếp đến, ở hai câu thơ cuối của bài : 

                         ” Như hà nghịch lỗ lại xâm phạm

                          Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư ”

  đây chính là những lời cảnh báo dành cho lũ giặc ngoại xâm. Nếu chúng cứ tiếp tục xâm phạm đến nơi này thì nhất định sẽ thất bại. Một ý chí quyết thắng để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Cuối cùng, với giọng thơ hào hùng và đanh thép, cô đọng như khắc tạp vô đá núi về chủ quyền dân tộc của đất nước ta. Bài thơ này đã được ví như là bản tuyên ngôn độc lập của quốc gia ta. Khẳng định được đặc quyền tồn tại độc lập và bình đẳng với non sông nước Nam.

  0
  2021-10-06T17:35:09+00:00

  Bạn tham khảo ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )