Với các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn: a gồm 6 chữ số;b, gồm 6 chữ số khác nhau;c, gồm 6 chữ số khác nhau và chia

Question

Với các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn: a gồm 6 chữ số;b, gồm 6 chữ số khác nhau;c, gồm 6 chữ số khác nhau và chia hết cho 2

in progress 0
Brielle 2 giờ 2021-09-08T23:05:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:06:43+00:00

  a) Có $6.6.6.6.6.6=46656$(số).

  b) Có $6.5.4.3.2=720$(số).

  c) Có $5.4.3.2.1.3=360$(số).

  Chỗ nào chưa hiểu thì bạn hỏi lại nha ><

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )