với giá trị của m thì các đường thẳng y = 2x+4 ,y=3x+5,y=-mx cùng đi qua 1 đường thẳng

Question

với giá trị của m thì các đường thẳng y = 2x+4 ,y=3x+5,y=-mx cùng đi qua 1 đường thẳng

in progress 0
Ruby 1 tuần 2021-12-06T23:54:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:55:43+00:00

  Đáp án: `m=2`

   

  Giải thích các bước giải:

  Tọa độ giao điểm `y = 2x+4` và `y=3x+5` là nghiệm của hệ:

  $\begin{cases}y = 2x+4\\y=3x+5\\\end{cases}$ 

  ⇒ $\begin{cases}x=-1\\y=2\\\end{cases}$ 

  Thay `x=-1; y=2` vào hàm số `y=-mx` được:

  `2=-m.(-1) ⇒ m=2`

  Vậy `m=2` thỏa mãn yêu cầu đề bài.

   

  0
  2021-12-06T23:55:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cùng đi qua một điểm bạn nhỉ?

   Hoành độ giao điểm hai đường thẳng y = 2x + 4 và y = 3x + 5 là nghiệm của pt: 

   2x + 4 = 3x + 5 => x = – 1

   Thay vào y = 2x + 4 ta được y = 2

   Vậy toạ độ giao điểm là M(- 1; 2)

   Để ba đường thẳng cùng đi qua một điểm thì đường thẳng y = – mx đi qua M. Khi đó, ta có: 2 = – m.(- 1) hay m = 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )