Với số tiền để mua 75 m vải loại 1 có thể mua đc bao nhiêu m vải loại 2 ? Biết rằng giá tiền vải loại 2 bằng 75 % giá tiền vải loại 1

Question

Với số tiền để mua 75 m vải loại 1 có thể mua đc bao nhiêu m vải loại 2 ? Biết rằng giá tiền vải loại 2 bằng 75 % giá tiền vải loại 1

in progress 0
Skylar 1 tuần 2021-09-08T13:56:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:57:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `75%=3/4`

  Với số tiền để mua 75 m vải loại 1 có thể mua đc bao nhiêu m vải loại 2 là

  `75:3/4=75×4/3=100(m)`

  $@kinh0908$

  0
  2021-09-08T13:57:51+00:00

  Gọi số lượng mét vài loại II mua được là $\color{black}{x (x > 0)}$

  Theo bài ra, ta có:

  $\frac{75}{x}$ = $\frac{75}{100}$ 

  ⇒ 75 . 100 = x . 75

  $\color{black}{⇒ 7500 = x . 75}$

  $\color{black}{⇒ x = \frac{7500}{75}}$

  $\color{black}{⇒ x = 100}$

  Vậy có thể mua được $\color{black}{100 m}$ vải loại II

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )