Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? Em có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị đối phó quân Tống của nhà Lý ?

Question

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? Em có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị đối phó quân Tống của nhà Lý ?

in progress 0
Ayla 1 tuần 2021-11-30T03:03:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T03:04:17+00:00

  Cử thái úy Lý Thường Kiệt – một người có cốt cách và tài năng phi thường làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.

  – Quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm.

  – Các tù trưởng được phong chức tước cao, được lệnh mộ thêm binh đánh trả các cuộc quấy phá, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống.

  – Đem quân xuống phía Nam, đánh bại ý đồ tiến công phối hợp của nhà Tống với Cham-pa.

  0
  2021-11-30T03:05:04+00:00

  Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, nhà Lý đã sớm phát hiện ra âm mưu của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó

  – Cử Lý Thường Kiệt là người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến

  – Lý Thường Kiệt cho quân đội luyện tập và canh phòng suốt đêm

  – Phong chức tước cho các tù trưởng, cho phép họ mộ thêm binh đánh trả ác cuộc quấy phá, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của quân Tống

  – Đem quân đánh bại ý đồ phối hợp của nhà Tống với Champa

  => Quá trình chuẩn bị của nhà Lý là kịp thời và đúng đắn, về sau sự chuẩn bị này là cơ sở để nhà Lý giành thắng lợi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )