vườn không nhà trống là gì 10 phút đc 10 điểm

Question

vườn không nhà trống là gì 10 phút đc 10 điểm

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-08-23T05:47:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:48:10+00:00

  Vườn không nhà trống là một trong những kế sách chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, được vận dụng khá phổ biến và hết sức tài tình trong sự nghiệp giữ nước.

  Xin hay nhất!

  @PeachTea

  0
  2021-08-23T05:48:35+00:00

  vườn không nhà trống là chính sách của thời nhà trần dùng để chống quân mông-nguyên

  vườn không nhà chống là sơ tán mọi người và của cải vật chất đi nơi khác để thực hiện kế hoạch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )