”we call this machine is a bulldozer”. cho mình hỏi tại sao trong câu này có hai động từ call và is

Question

”we call this machine is a bulldozer”. cho mình hỏi tại sao trong câu này có hai động từ call và is

in progress 0
Ivy 6 ngày 2021-12-04T16:15:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:16:53+00:00

  Nghĩa của câu này là: “Chúng tôi gọi máy này là máy ủi”

   Trong câu có động từ “call” là của vế 1 còn is là tobe bổ nghĩa cho từ “this machine” vế 2

  0
  2021-12-04T16:16:56+00:00

  Là để lược giảm mệnh đề quan hệ nha bạn

  Nó giảm lược từ which thì câu đầu của nó sẽ là we call this machine which is a bulldozer

  CHÚC BN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )