Which feature makes Kagaroos become Astralia national symbol? What does “freedom of speech” mean

Question

Which feature makes Kagaroos become Astralia national symbol?
What does “freedom of speech” mean

in progress 0
Cora 2 năm 2021-07-11T23:44:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:45:20+00:00

  Which feature makes Kagaroos become Australia national symbol?

  They inhabit most of the Australian territory and surrounding islands. This kangaroo species has a special feature that other species are rare, “only forward, not backwards” Therefore, Australia chose this kangaroo species as the symbol of Australia with a meaning that the country will always move forward never. draw back.

  What does “freedom of speech” mean

  Freedom of speech is a principle that underpins the freedom of an individual or a community to express their views and opinions without retaliation, censorship or punishment. But that doesn’t mean you can speak indiscriminately in the wrong place.

  Tâm Langửi bn

  0
  2021-07-11T23:45:54+00:00

  Which feature makes Kagaroos become Astralia national symbol?

  – Đặc điểm nào khiến Kanguru trở thành biểu tượng quốc gia Australia?

  Trả lời : The characteristic of kangaroos that make them an animal symbol of Australia is “only forward, not backward”. This feature comes from the body structure of kangaroos with an average forward speed of about 50km/h. However, they can only go forward and not backward.

  – Đặc điểm của loài chuột túi giúp chúng trở thành biểu tượng động vật của nước Úc chính là “chỉ tiến không lùi”. Đặc điểm này xuất phát từ đặc trưng cấu tạo cơ thể của chuột túi với vận tốc nhảy về trước trung bình khoảng 50km/h. Tuy nhiên chúng chỉ có thể tiến và không thể lùi.

  What does “freedom of speech” mean

  – Tự do ngôn luận” nghĩa là gì

  Trả lời  : freedom of expression is the right of man to freely seek, receive and impart his information and opinions in all areas of social life in oral, written form (handwritten, etc.). or typed) or in electronic form (email, facebook, zalo…)

  Dịch : tự do ngôn luận là quyền của con người trong việc tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến của mình đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội dưới hình thức bằng lời nói, văn bản (viết tay hoặc đánh máy) hoặc dưới bản điện tử (email, facebook, zalo…)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )