y=x^2-2x+m-1 tìm tất cả các giá trị của m để parabol cắt Ox tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương .

Question

y=x^2-2x+m-1 tìm tất cả các giá trị của m để parabol cắt Ox tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương .

in progress 0
Gabriella 3 giờ 2021-09-08T14:23:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:24:59+00:00

  Đáp án:

  1

  Giải thích các bước giải:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm của đths y=x^2-2x+m-1 và Ox ta được:

  x^2-2x+m-1=0

  Để pt có nghiệm phân biệt thì Δ’>0

  ⇔1-m+1>0 ⇒2-m>0

  ⇔m<2 (1)

  Để pt có 2 nghiệm dương phân biệt thì

  $\left \{ {{-b/a>0} \atop {c/a>0}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{2>0( luôn đúng)} \atop {m-1>0}} \right.$

  ⇔m>1 (2)

  Từ (1) và (2) ⇒1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )