y = ( 3m – 2 )x + m + 1 Xác định a và b

Question

y = ( 3m – 2 )x + m + 1
Xác định a và b

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-08-28T07:15:59+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:17:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Dễ mà

  a là 3m – 2

  b là m + 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )