ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn đảng cộng sản đói với phong trào công dân là A đánh dấu bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công

Question

ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn đảng cộng sản đói với phong trào công dân là
A đánh dấu bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công dân
B đánh dấu sự phát triển của phong trào công dân
C bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công dân
D giai cấp công nhân nhận thức đúng đắn về kẻ thù cần phải lật đổ

in progress 0
Alaia 2 giờ 2021-10-12T01:49:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:51:05+00:00

  B

   Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2021-10-12T01:51:28+00:00

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )