ý nghĩa và hạn chế của cuộc cách mạng tư sản pháp thế ki XVIII

Question

ý nghĩa và hạn chế của cuộc cách mạng tư sản pháp thế ki XVIII

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-11-28T14:48:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:49:55+00:00

  Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản : lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành. Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.
  Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu, chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu. Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

  * Hạn chế:

  – Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

  – Chưa hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến.

  0
  2021-11-28T14:50:40+00:00

  Ý nghĩa và hạn chế của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

  * Ý nghĩa:

  – Đối với nước Pháp

  + Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, xóa bỏ những tàn tích phong kiến => Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

  + Đáp ứng được nhiều yêu cầu của quần chúng nhân dân.

  + Quần chúng nhân dân là động lực chính của cách mạng.

  => Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng dân chủ điển hình nhất.

  – Đối với thế giới: Ảnh hưởng to lớn phong trào dân tộc, dân chủ ở các nước châu Âu.

  * Hạn chế:

  – Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

  – Chưa hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )