quyền đc bảo vệ của trẻ em là gì?

By Isabelle

quyền đc bảo vệ của trẻ em là gì?

0 bình luận về “quyền đc bảo vệ của trẻ em là gì?”

 1. Quyền được bảo vệ: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

  Trả lời
 2. → Quyền được bảo vệ của trẻ em

  – Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch

  – Được nhà nước bảo vệ tính mạng , nhân phẩm , thân thể và danh dự 

  `\text{@Cheese}`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm