Sau nhiều lần được lớp trưởng nhắc nhở và động viên, bạn A học sinh trường Trung học cơ sở B đã thực hiện nghiêm túc nội quy của trường lớp. Việc làm

By Gianna

Sau nhiều lần được lớp trưởng nhắc nhở và động viên, bạn A học sinh trường Trung học cơ sở B đã thực hiện nghiêm túc nội quy của trường lớp. Việc làm của bạn A thể hiện nội dung nào sau đây của phẩm chất tôn trọng lẽ phải?

A:
Luôn duy trì đúng thời gian biểu.
B:
Điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực.
C:
Phê phán những việc làm sai trái.
D:
Bảo lưu mọi quan điểm cá nhân.

0 bình luận về “Sau nhiều lần được lớp trưởng nhắc nhở và động viên, bạn A học sinh trường Trung học cơ sở B đã thực hiện nghiêm túc nội quy của trường lớp. Việc làm”

Viết một bình luận