”she tells me games of sport are ideal” tại sao câu này có hai động từ tell vs are mà cả hai động từ trong cùng một câu ạ?

Photo of author

By Kaylee

”she tells me games of sport are ideal” tại sao câu này có hai động từ tell vs are mà cả hai động từ trong cùng một câu ạ?

0 bình luận về “”she tells me games of sport are ideal” tại sao câu này có hai động từ tell vs are mà cả hai động từ trong cùng một câu ạ?”

  1. “are” nó là tobe biểu thị cho danh từ Games of sports

     Câu này không phải  có hai động từ mà chỉ có một động từ .

Viết một bình luận