Tại hai điểm A và B cách nhau 260 m cùng lúc Hai xe xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều đi theo chiều từ A đến B với vận tốc ban đầu là 2 m trên

By Ruby

Tại hai điểm A và B cách nhau 260 m cùng lúc Hai xe xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều đi theo chiều từ A đến B với vận tốc ban đầu là 2 m trên giây vừa với a = 2 m trên giây bình b đi ngược chiều từ B về A với vận tốc không đổi là 6 m trên giây Tìm thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí hai xe gặp nhau

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận