Tại một cuộc họp cơ quan, ông P Giám đốc đề nghị chị Y nên rút khỏi danh sách đề nghị khen thưởng vì chồng chị bị nhiễm HIV. Không đồng ý với ông P, b

Photo of author

By Maria

Tại một cuộc họp cơ quan, ông P Giám đốc đề nghị chị Y nên rút khỏi danh sách đề nghị khen thưởng vì chồng chị bị nhiễm HIV. Không đồng ý với ông P, bà K lại cho rằng chị Y cần giám sát chồng chặt chẽ, không cho tiếp xúc với mọi người để tránh lây nhiễm. Quá bức xúc, chị Y cùng bạn là chị M bỏ họp ra về. Những ai sau đây hiểu chưa đúng về căn bệnh HIV/AIDS?

A:
Ông P, bà K và chị Y.
B:
Bà K, chị Y và ông B.
C:
Bà K và chị Y.
D:
Ông P và bà K.
Leave a Comment