Tại sao Điện áp 2 đầu tụ điện lệch pha với điện áp đặt vào 2 đầu mạch thì xảy ra cộng hưởng ?

By Autumn

Tại sao Điện áp 2 đầu tụ điện lệch pha với điện áp đặt vào 2 đầu mạch thì xảy ra cộng hưởng ?

0 bình luận về “Tại sao Điện áp 2 đầu tụ điện lệch pha với điện áp đặt vào 2 đầu mạch thì xảy ra cộng hưởng ?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mạch công hưởng là khi:

  $Z_L=Z_C\neq 0$

  Vậy $\phi_{U}=0$

  $\phi_{C}\neq 0$

  =>$\phi_C\neq \phi_U$

   

  Trả lời

Viết một bình luận