Tại sao hai cuộn dây ở máy biến thế lại phải có số vòng khác nhau?

By Savannah

Tại sao hai cuộn dây ở máy biến thế lại phải có số vòng khác nhau?
Viết một bình luận