Tại sao hai cuộn dây ở máy biến thế lại phải có số vòng khác nhau?

Photo of author

By Savannah

Tại sao hai cuộn dây ở máy biến thế lại phải có số vòng khác nhau?

0 bình luận về “Tại sao hai cuộn dây ở máy biến thế lại phải có số vòng khác nhau?”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     Vì máy biến thế dùng để thay đổi hiệu điện thế ầu ra và đầu vào nếu có số vòng giống nhau thì hiệu điện thế sẽ không thay đổi .

Viết một bình luận