Tại sao miếng gỗ nhẹ thả xuống nước thì nổi , còn viên bi sắt đặc thả xuống nước lại chìm ?Biết trọng lượng riêng của nước , gỗ ,sắt lần lượt là 10000

Photo of author

By Vivian

Tại sao miếng gỗ nhẹ thả xuống nước thì nổi , còn viên bi sắt đặc thả xuống nước lại chìm ?Biết trọng lượng riêng của nước , gỗ ,sắt lần lượt là 10000N/m3 ; 4000N/m3 ; 76000N/m3
Em đang cần gấp ạ
Leave a Comment