Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối cho vd

By Arya

Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối cho vd

0 bình luận về “Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối cho vd”

 1. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối do còn phụ thuộc vào vật mốc mà mình chọn, tức là phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

  Ví dụ: Đặt một bao diêm lên một bàn tròn xoay. Xoay bàn (ko quá mạnh). Đối với trái đất và những vật xung quanh đứng yên, bao diêm chuyển động tròn. Đối với bàn đang xoay, bao diêm đứng yên.

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   Do chúng phụ thuộc vào vật làm mốc

  Ví dụ:

  Ta nói người ngồi trong máy bay đang chuyển động so với mây nhưng lại đứng yên so với máy bay.

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm