Tại sao tây bắc mùa đông ấm hơn đông bắc?

Photo of author

By Rylee

Tại sao tây bắc mùa đông ấm hơn đông bắc?

0 bình luận về “Tại sao tây bắc mùa đông ấm hơn đông bắc?”

  1. Về mùa đông, các đợt gió mùa đông bắc lạnh đã bị chặn lại bởi Hoàng Liên Sơn và nóng dần lên khi đi xuống phía nam. Do đó mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc sớm, ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ (nơi ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc).

  2. Tại vì địa hinh tây bắc có nhiều núi cao địa hình dốc , hướng núi từ tây sang đông nên mùa đông chắc đc gió mùa đô g bắc thổi vào

Viết một bình luận