tần số dao động là j ? biên độ dao động là j? để bảo vệ giọng nói của bản thân,mỗi người chúng ta cần lmj?

Photo of author

By Madelyn

tần số dao động là j ? biên độ dao động là j?
để bảo vệ giọng nói của bản thân,mỗi người chúng ta cần lmj?
Leave a Comment