Thế nào là đạo đức con người ?

By Harper

Thế nào là đạo đức con người ?

0 bình luận về “Thế nào là đạo đức con người ?”

  1. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội,xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội.Đạo đức được hiểu là hệ thống các quy tắc,chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng,của xã hội.

    Nhớ cho mk cảm ơn+cho câu trả lời hay nhất nha

    Mk cảm ơn ạ!!! 

    Trả lời
  2. Đạo đức con người là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội. Đạo là con đường, đức là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên. Khi nói một người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn.

    Trả lời

Viết một bình luận