thế nào là trọng lực , trọng lượng của một vật? trọng lực có phương , chiều như thế nào ?đơn vị lực? vật nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng là

Photo of author

By Josie

thế nào là trọng lực , trọng lượng của một vật? trọng lực có phương , chiều như thế nào ?đơn vị lực? vật nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng là bao nhiêu?

0 bình luận về “thế nào là trọng lực , trọng lượng của một vật? trọng lực có phương , chiều như thế nào ?đơn vị lực? vật nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng là”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trọng lực là lực hút của Trái Đất

  Trọng lượng là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật

  Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía Trái Đất.

  Đơn vị của lực là niuton (N)

  Vật nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng là 1N

   

Viết một bình luận