Thuật ngữ cơ bản dùng trong phong thủy học.Thuật ngữ Dương Trạch cơ bản.

Phong thủy dương trạch là học thuật quan trọng của phong thủy cổ đại Trung Quốc, vận dụng lý luận và thuật ngữ chuyên nghiệp của Bát quái, Ngũ hành và Tam Nguyên.

Địa hình dương trạch cũng chính là hình thế ngôi nhà và môi trường (hoàn cảnh) học, nó được thể hiện trên bề mắt nên rất dễ nắm bắt, nhưng phải dự đoán được nội tướng và cát hung, chỉ có những người có kiến thức uyên thâm mới có thể nắm bắt được.

phong thuy hoc can biet

Bản ý của việc nắm được dương trạch là tu thân dưỡng tính, lập thân lập mệnh, để cho cuộc sống và tinh thần có chỗ nương tựa, tin tưởng được rằng có địa linh mới có nhân kiệt.

Chỉ có ở vào những nơi phù hợp thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên thì mới có thể đạt được hiệu quả lý tưởng.

I. Tri thức cơ bản về phong thủy dương trạch

001 – Kham dư

Kham dư, cũng gọi là phong thủy, tướng trạch, là tên gọi truyền thống của mạch đất, hướng gió, dòng chảy của nhà hoặc mộ.

Một từ “Phong thủy” từng xuất hiện rất sớm trong trước tác nổi tiếng Táng thư của Quách Phác.

Các nhà kham dư cho rằng, hoàn cảnh tốt của phong thủy sẻ liên quan đến việc cát hung của đời người.

Xem thêm:  Các Loại Nhẫn Phong Thuỷ Được Yêu Thích Nhất 2020

Ý nghĩa chủ yếu của phong thủy là hướng dẫn mọi người nên lựa chọn vị trí (triều hướng, bố cục trong ngoài, trạch nhật) của nhà ở (dương trạch) và phần mộ (âm trạch), đó là phép tắc của lý luận và thao tác thực tế trong việc lựa chọn môi trường cư trú.

002 – Dương trạch

Dương trạch là cách hướng dẫn mọi người lựa chọn nơi ở và mối quan hệ giữa con người và nhà ở.

Mối quan hệ giữa cách cục phong thủy của dương trạch và sức khỏe của con người là quan trọng và mật thiết.

Nhân tố chủ yếu để tạo nên sự cát hung của dương trạch phong thủy được quyết định bở 3 phương diện sau:

003 – Âm trạch

Âm trạch chính là nơi an táng linh cữu của tổ tiên, cũng chính là phần mộ, là nơi tổ tiên nghỉ ngơi mãi mãi cho nên gọi đó là âm trạch.

Xem thêm:  Ý nghĩa và khởi nguồn của thuật Phong thủy (Phần 1)

Phong thủy âm trạch có liên quan đến việc giàu nghèo, sang hèn, của con cháu sau này, đồng thời có liên quan đến việc vượng suy của nhân đinh.


Phong thủy - Tags: