Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai, bằng cấu trúc rẽ nhánh. ax^2+bx+c=0, với (a#0)

Photo of author

By Genesis

Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai, bằng cấu trúc rẽ nhánh.
ax^2+bx+c=0, với (a#0)

0 bình luận về “Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai, bằng cấu trúc rẽ nhánh. ax^2+bx+c=0, với (a#0)”

  1. *Đáp án: Ở trong hình.

    Input: Các hệ số a,b,c nhập từ bàn phím.

    Output: Đưa ra màn hình các nghiệm thực hoặc thông báo “Phuong trinh vo nghiem“.

    *Chúc bạn học tốt! ^_^

    tim-nghiem-thuc-cua-phuong-trinh-bac-hai-bang-cau-truc-re-nhanh-a-2-b-c-0-voi-a-0

Viết một bình luận