Tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai hoặc nhiều người thể hiện ở sự A: phù hợp với nhau về quan niệm sống. B: gây khó khăn cho nhau trong công vi

Photo of author

By Raelynn

Tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai hoặc nhiều người thể hiện ở sự
A:
phù hợp với nhau về quan niệm sống.
B:
gây khó khăn cho nhau trong công việc.
C:
cùng duy trì mọi nguồn thu nhập.
D:
bất đồng về mọi quan điểm.

0 bình luận về “Tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai hoặc nhiều người thể hiện ở sự A: phù hợp với nhau về quan niệm sống. B: gây khó khăn cho nhau trong công vi”

Viết một bình luận