tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẩn trong 1 giờ , biết hiệu điện thế giữa hai fdaauf dây dẩn này l

By Kennedy

tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẩn trong 1 giờ , biết hiệu điện thế giữa hai fdaauf dây dẩn này là 7V

0 bình luận về “tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẩn trong 1 giờ , biết hiệu điện thế giữa hai fdaauf dây dẩn này l”

 1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

  A = U.I.t = 7.1.1.3600 = 25 200 (J).

  Công suất điện của nguồn:

  Png = U.I = 7.1 = 7 (W)

  mình không chắc ( năm nay mình học lớp 7)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Ta có 1h= 3600s

  Điện năng tiêu thụ là

  A= U.I.t= 7.3600.1= 25200 J

  Công suất đỉnh khi dòng ddienj có cường độ 1A chạy qua là

  P= A/t= 25200/3600= 7 J/s ( W)

  Đáp số…..

  Giải thích các bước giải:

  Trả lời

Viết một bình luận