) Tính thời gian ô tô xuống hết đoạn dốc là: s = vo.t + at²/2 960 = 10.t + 0,2t²/2 => t² + 100t – 9600 = 0 ∆’ = 10² + 9600 = 9700 => t = 88,5 (s) giải

Photo of author

By Adeline

) Tính thời gian ô tô xuống hết đoạn dốc là:
s = vo.t + at²/2
960 = 10.t + 0,2t²/2
=> t² + 100t – 9600 = 0
∆’ = 10² + 9600 = 9700
=> t = 88,5 (s) giải thích cho em đoạn t2 + 100t -9600=0 với ạ

0 bình luận về “) Tính thời gian ô tô xuống hết đoạn dốc là: s = vo.t + at²/2 960 = 10.t + 0,2t²/2 => t² + 100t – 9600 = 0 ∆’ = 10² + 9600 = 9700 => t = 88,5 (s) giải”

 1. Đáp án:

   

  Đoạn này đơn giản là biến đổi toán học thôi bạn, mình sẽ biến đổi kỹ hơn cho bạn hiểu.

  $960=10.t+\frac{1}{2}0,2.t^2$

  =>$960=10.t+0,1.t^2$

  =>$0,1.t^2+10.t-960=0$

  =>$t^2+100t-9600=0$ (bước này là nhân 2 vế với 10 nhé)

Viết một bình luận