trả lời các câu hỏi sau, chủ đề là đến thăm một nơi nào đó trên đát nước ( chia cho đúng ngữ pháp giúp mk nha) 1) how can you get there ? 2) when do y

Photo of author

By Adalyn

trả lời các câu hỏi sau, chủ đề là đến thăm một nơi nào đó trên đát nước ( chia cho đúng ngữ pháp giúp mk nha)
1) how can you get there ?
2) when do you start?
3) what time do you come back?
4 )what food or drink do you bring with ?

0 bình luận về “trả lời các câu hỏi sau, chủ đề là đến thăm một nơi nào đó trên đát nước ( chia cho đúng ngữ pháp giúp mk nha) 1) how can you get there ? 2) when do y”

  1. 1. I get there by train ( em có thể thay train = các phương tiện khác như máy bay, …)
    2. I started going last week, and I spent a lot time going there.
    3. I am going to come back next week.
    4. I will bring specialities with me.

Viết một bình luận