Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế của các nước Nam Á là A: tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn. B: tình hình chính trị -xã hội không ổn định. C

By Eden

Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế của các nước Nam Á là
A:
tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
B:
tình hình chính trị -xã hội không ổn định.
C:
khí hậu khắc nghiệt, khô hạn.
D:
tồn tại nhiều mâu thuẫn, xung đột.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận