Trong 1 máy gia tốc e chuyển động trên quỹ đạo tròn có R=1m.thời gian e quay hết 5 vòng Là 5.10^-7s.hãy tính tốc độ góc .tốc độ dài .gia tốc hướng tâ

By Delilah

Trong 1 máy gia tốc e chuyển động trên quỹ đạo tròn có R=1m.thời gian e quay hết 5 vòng Là 5.10^-7s.hãy tính tốc độ góc .tốc độ dài .gia tốc hướng tâm của e

0 bình luận về “Trong 1 máy gia tốc e chuyển động trên quỹ đạo tròn có R=1m.thời gian e quay hết 5 vòng Là 5.10^-7s.hãy tính tốc độ góc .tốc độ dài .gia tốc hướng tâ”

 1. Đáp án: \(T = {10^{ – 7}}\,\,s\)

  Giải thích các bước giải: Thời gian e quay hết 1 vòng:

  \(T = \frac{{{{5.10}^{ – 7}}}}{5} = {10^{ – 7}}\,\,\left( s \right)\)

  Tốc độ góc: \(\omega = \frac{{2\pi }}{T} = 2\pi {.10^7}\,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Tốc độ dài: \(v = \omega .R = 2\pi {.10^7}\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = {\omega ^2}.R = 4{\pi ^2}{.10^{14}}\,\,\left( {rad/{s^2}} \right)\)

  Trả lời
 2. Chu kì là thời gian quay hết 1 vòng:

  $T=\dfrac{5.10^{-7}}{5}=10^{-7}(s)$

  Tốc độ góc:

  $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=2.10^7\pi (rad/s)$

  Tốc độ dài:

  $v=\omega.r=2.10^{7}\pi (m/s)$

  Gia tốc:

  $a_{ht}=\omega^2.R=4\pi^2.10^{14}(m/s^2)$

   

  Trả lời

Viết một bình luận